Xem 10 chiếc mô tô địa hình bán chạy nhất năm 2023.

Honda NXR 160 là chiếc mô tô bán chạy nhất trong danh mục của nó trong tháng đó. Ảnh: Xuất bản Honda NXR 160 là chiếc mô tô bán chạy nhất trong danh mục của nó trong tháng đó. Ảnh: Xuất bản

Xem 10 chiếc mô tô địa hình (theo phân loại của Fenabrave) bán chạy nhất tại Brasil đến tháng 10 năm 2023:


1. Honda NXR 160, 124.668 đơn vị bán ra trong năm 2023

12.619 đơn vị trong tháng 10


2. Yamaha XTZ 250, 37.231 đơn vị bán ra trong năm 2023

3.699 đơn vị trong tháng 10


3. Honda XRE 190, 30.163 đơn vị bán ra trong năm 2023

3.234 đơn vị trong tháng 10


4. Yamaha Crosser 150, 28.026 đơn vị bán ra trong năm 2023

2.945 đơn vị trong tháng 10


5. Honda XRE 300, 13.000 đơn vị bán ra trong năm 2023

1.066 đơn vị trong tháng 10


6. Shineray XY 125, 9.914 đơn vị bán ra trong năm 2023

1.312 đơn vị trong tháng 10


7. BMW G310 GS, 2.491 đơn vị bán ra trong năm 2023

136 đơn vị trong tháng 10


8. Dafra NH 190, 1.370 đơn vị bán ra trong năm 2023

137 đơn vị trong tháng 10


9. Haojue NK 150, 1.315 đơn vị bán ra trong năm 2023

165 đơn vị trong tháng 10


10. Kawazaki Versys 300, 919 đơn vị bán ra trong năm 2023

82 đơn vị trong tháng 10
Nguồn: Fenabrave

  • arrow