Video viser gigantisk steinras som knuser to lastebiler fullstendig

Video viser gigantisk steinras som knuser to lastebiler fullstendig. Foto og video: Reproduksjon Twitter @Top_Disaster

En bekymringsfull hendelse ble registrert på hovedveien i distriktet San Mateo de Huanchor, i Huarochirí, Peru, der et gigantisk steinras falt ned på veien og forårsaket ødeleggelse av flere kjøretøy og fullstendig knusing av to lastebiler.

+ Klikk her for å se videoen

Hendelsen, som kunne ha hatt tragiske konsekvenser, førte heldigvis ikke til tap av menneskeliv. Skadene var rent materielle, med de involverte kjøretøyene som led betydelige skader som følge av de enorme steinenes påvirkning.

+ Video: Nytt ubemannet pansret kjøretøy Alpar lover å revolusjonere slagmarken

Lokale myndigheter og nødhjelpsteam ble umiddelbart mobilisert til stedet for å vurdere skadene og starte rengjørings- og gjenopprettingsarbeidene på veien, som er avgjørende for tilkoblingen i regionen.

Foto og video: Reproduksjon Twitter @Top_Disaster

Back to top