Video visar ögonblicket då 3 ukrainska missiler träffar den ryska korvetten Askold.

Ryska korvetten Askold i skeppsvarvet i Kerch Foto: Återgivning Telegram t.me/Crimeanwind

En video som har publicerats på sociala medier visar det påstådda ögonblicket då tre långdistans- och högprecisionsmissiler, sannolikt Storm Shadow, träffar den ryska korvetten Askold i skeppsvarvet i Kerch vid Svarta havet.

+ Klicka här för att se videon

+ Korvetter av Karakurt-klass

Korvetten Askold var den nyaste inom korvett-klassen Karakurt, små fartyg med en deplacement på mindre än 1 000 ton, men mycket moderna och dödliga, beväpnade med åtta kryssningsmissilutskjutare.

Korvetten sjösattes 2021 och hade ännu inte officiellt tagits i tjänst av den ryska marinen.

Storm Shadow. Bild: 3D: 3d_molier-International Storm Shadow. Bild: 3D: 3d_molier-International

Video: Återgivning Telegram t.me/Crimeanwind

  • arrow