Video: Không quân Israel phát hành video cho thấy hoạt động của máy bay chiến đấu

Video: Không quân Israel phát hành video cho thấy hoạt động của máy bay chiến đấu. Hình ảnh: Không quân Israel
Video: Không quân Israel phát hành video cho thấy hoạt động của máy bay chiến đấu. Hình ảnh: Không quân Israel

Không quân Israel đã phát hành một video cho thấy hoạt động của máy bay chiến đấu trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Hamas.

+ Nhấp vào đây để xem video

Không quân Israel bắt đầu cuộc tấn công từ không vào tối thứ Sáu đối với 150 đường hầm và hầm trú ẩn của Hamas vào lúc 18:00 với các máy bay chiến đấu của họ, bao gồm F-15L Ra’am, F-16L Sufa, F-35L Adir và các loại khác. Hơn 100 máy bay chiến đấu tham gia vào cuộc oanh kích vào tối thứ Sáu ở Gaza.
Kể từ ngày 7 tháng 10, các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện gần 4.000 nhiệm vụ tấn công.

Video: Không quân Israel phát hành video cho thấy hoạt động của máy bay chiến đấu. Hình ảnh: Không quân Israel
Video: Không quân Israel phát hành video cho thấy hoạt động của máy bay chiến đấu. Hình ảnh: Không quân Israel
Video: Không quân Israel phát hành video cho thấy hoạt động của máy bay chiến đấu. Hình ảnh: Không quân Israel
Video: Không quân Israel phát hành video cho thấy hoạt động của máy bay chiến đấu. Hình ảnh: Không quân Israel

Nguồn, hình ảnh và video: Không quân Israel

Back to top