Sverige kjøper 321 pansrede kjøretøy fra Finland

Sverige kjøper 321 pansrede kjøretøy fra Finland
Sverige kjøper 321 pansrede kjøretøy fra Finland. Foto: Instagram @patria_group

Sverige, gjennom det svenske Forsvarets Materiellanskaffelsesbyrået (FMV), har inngått en betydningsfull kontrakt med Patria, et anerkjent finsk selskap spesialisert innen forsvar og teknologi.

Avtalen, verdsatt til rundt 470 millioner euro (ca. 509 millioner dollar), skiller seg ut som en av de største forsvarsutstyrsinnkjøpene noensinne gjort av det nordiske landet, og omfatter kjøpet av 321 pansrede kjøretøy med seks hjul.

+ Video: C-130H Hercules fly blir ødelagt av paramilitære droner

Disse kjøretøyene, kjent som Pansarterrängbil 300 i Sverige, vil hovedsakelig bli distribuert til Livgardet-regimentet i Kungsängen, i tillegg til andre strategiske enheter spredt over det svenske territoriet. Varianten anskaffet fra Patria er beregnet på troppetransport og er i stand til å tilby en eksemplarisk beskyttelse for opptil 12 mannskaper, takket være integreringen av førsteklasses forsvarsteknologi.

Modularitet er en av de mest roste egenskapene ved det 6×6-kjøretøyet, og tillater tilpasning til ulike operative funksjoner som soldattransport, kommando og kontroll, og til og med ambulansetjenester, og imøtekommer de svenske forsvars multifasetterte behov.

Mats Warstedt, Senior Vice President for Nordiske Markeder hos Patria, understreket selskapets forpliktelse til å styrke Sveriges forsvarskapasiteter og fremhevet den raske leveringen og kjøretøyenes kvalitet som nøkkelpunkter i samarbeidet. Warstedt pekte også på det samarbeidsorienterte aspektet ved prosjektet, som tok hensyn til de krevende nordiske forholdene og involverte svenske leverandører for kritiske komponenter som motor og stål brukt i pansring.

Denne kontrakten inngår i den bredere konteksten av svensk deltakelse i det Felles Pansrede Kjøretøyprogrammet (CAVS), et unikt samarbeid som omfatter flere europeiske nasjoner som Finland, Latvia, Sverige og Tyskland. Målet er å fremme interoperabilitet og forbedre de kollektive forsvarskapasitetene. Som et tegn på styrken i dette samarbeidet utvidet Finland nylig sin flåte med tillegg av 40 flere 6×6-kjøretøyer, noe som tydeliggjør dynamikken og den gjensidige forpliktelsen mellom de deltagende landene.

Back to top