Dưới đây là 10 chiếc xe máy scooter bán chạy nhất đến tháng 10 năm 2023.

Honda Biz. Hình ảnh: PR Honda Biz. Hình ảnh: PR

Xem 10 scooter (theo xếp hạng của Fenabrave) có số lượng đăng ký nhiều nhất tại Brazil đến tháng 10 năm 2023:

+ Xem 10 mô tô Roadster bán chạy nhất đến tháng 10 năm 2023
+ Video cho thấy máy bay tiêm kích Trung Quốc J-20 thể hiện sẵn sàng chiến đấu và phóng tên lửa PL-10 lần đầu tiên


1. Honda Biz

Bán được 173,464 đơn vị trong năm 2023

21,574 đơn vị trong tháng 10


2. Honda Pop 110i

Bán được 122,266 đơn vị trong năm 2023

13,287 đơn vị trong tháng 10


3. Honda PCX 160

Bán được 30,823 đơn vị trong năm 2023

3,755 đơn vị trong tháng 10


4. Honda Elite 125

Bán được 24,113 đơn vị trong năm 2023

2,700 đơn vị trong tháng 10


5. Honda ADV 150

Bán được 14,138 đơn vị trong năm 2023

1,482 đơn vị trong tháng 10


6. Yamaha Neo 125

Bán được 13,515 đơn vị trong năm 2023

1,175 đơn vị trong tháng 10


7. Yamaha Nmax

Bán được 13,343 đơn vị trong năm 2023

1,061 đơn vị trong tháng 10


8. Yamaha Fluo 125

Bán được 10,328 đơn vị trong năm 2023

976 đơn vị trong tháng 10


9. Shineray XY 50

Bán được 8,075 đơn vị trong năm 2023

846 đơn vị trong tháng 10


10. Avelloz Az1

Bán được 7,466 đơn vị trong năm 2023

888 đơn vị trong tháng 10
Nguồn: Fenabrave

  • arrow